Eastern Food

Wat Oost-Europese werknemers ons kunnen leren over werk

Back to Blogs
olijven, dipjes en ander eten in bakjes

Wat Oost-Europese werknemers ons kunnen leren over werk

Velen associëren Oost-Europa nog met het communisme en een gebrek aan innovatie. Dit is geen juiste weergave van de regio. Het communisme was slechts één facet van de Oost-Europese cultuur en heeft tegenwoordig bijna geen invloed op de regio. Ook is het gebruikelijk om culturen als "lui" te bestempelen vanwege hun nadruk op vrijetijdsactiviteiten in plaats van op werk. Dit is ook geen eerlijke beoordeling van de meeste Oost-Europeanen die moderne, vooruitstrevende mensen zijn, die nieuwe ideeën en technologieën omarmen. Er zijn veel redenen waarom we deze kant van onze samenleving meer moeten begrijpen. Het hebben van werknemers uit het buitenland kan op veel manieren voordelig zijn voor uw bedrijf. Laten we eens kijken naar vijf voorbeelden:

Werknemers uit het buitenland zijn geschoold

Het vaardigheidsniveau van de buitenlandse werknemers die je hebt, hangt af van het soort werk dat je doet. Heeft u bijvoorbeeld behoefte aan hoogopgeleide programmeurs, dan kan het hebben van medewerkers uit Oost-Europa een enorm voordeel zijn. Hetzelfde geldt als u gespecialiseerde kennis nodig heeft op bepaalde gebieden, zoals geneeskunde, techniek of andere technische gebieden. In deze situaties kunnen deze werknemers van onschatbare waarde zijn, omdat ze uw bedrijf kunnen helpen bij het oplossen van problemen die buiten het bereik van normale medewerkers liggen. Een ander voordeel van het hebben van buitenlandse werknemers is hun ervaring in andere landen. Deze medewerkers, die vaak over de hele wereld hebben gewoond en gewerkt, zullen uw bedrijf snel kunnen uitbreiden in het land waar ze aan de slag gaan. Dit is een groot voordeel, vooral als uw bedrijf een wereldwijde aanwezigheid heeft.

Werknemers uit het buitenland zijn flexibel

Buitenlandse werknemers, vooral die uit Oost-Europa, staan bekend om hun flexibiliteit. Als zich situaties voordoen, zoals nieuwe regelgeving, kunnen buitenlandse werknemers zich snel aanpassen. Dit komt omdat zij vaak uit culturen komen die minder rigide zijn dan de westerse wereld. Flexibel zijn is uiteraard gunstig voor bedrijven die internationale vestigingen of klanten hebben die in andere landen zijn gevestigd. U kunt hier uw voordeel mee doen door ervoor te zorgen dat uw personeel flexibel is en zich gemakkelijk kan aanpassen aan de behoeften van de klant.

Werknemers uit het buitenland hebben verschillende perspectieven

Iets anders dat Oost-Europese arbeiders ons kunnen leren is de waarde van diversiteit. Een divers team heeft veel voordelen. Het meest voor de hand liggende is dat elke persoon iets unieks in het team brengt. Dit kan op veel manieren nuttig zijn, vooral als het gaat om het oplossen van problemen. Als je team uit mensen met verschillende achtergronden bestaat, heb je een breder scala aan ideeën om uit te putten. Dit kan vooral handig zijn wanneer het grootste deel van uw team bestaat uit mensen uit één cultuur. Als ze allemaal op dezelfde manier denken, is de kans groter dat de vooruitstrevendheid uitblijft.

Werknemers met verschillende achtergronden bouwen de bedrijfscultuur op

Als u werknemers uit verschillende landen heeft, kunt u zien hoe zij de cultuur van uw werkplek beïnvloeden. Verschillende culturen hebben verschillende manieren om dingen te doen, wat kan leiden tot positieve veranderingen in de manier waarop je werkt. Heeft u medewerkers uit andere landen, dan kunt u hier uw voordeel mee doen. Je kunt richtlijnen en manieren opstellen om dingen meer ontspannen te doen, afhankelijk van de culturele waarden. Als u merkt dat u regels of procedures strikter moet uitzetten, dan kunt u de verschillen in waarden toch in uw voordeel gebruiken. U kunt selectief, waar nodig, beslissingen nemen om een meer ontspannen benadering te hanteren.

Werknemers uit het buitenland zijn meer ethisch en gericht op groei

Omdat deze werknemers vaak vakbekwaam zijn, zult u ze een hoger salaris moeten bieden dan uw gemiddelde werknemer. Als u met veel buitenlandse cliënten te maken heeft, kan het ook nuttig zijn om tolken in te zetten om de communicatie met hen te vergemakkelijken. U kunt dit ook in uw voordeel gebruiken als het gaat om het creëren van een meer ethische en op groei gerichte cultuur. Afhankelijk van het land van waaruit je inhuurt, kun je een meer open en accepterende cultuur creëren. Dit kan vooral gunstig zijn voor bedrijven met klanten in verschillende delen van de wereld.

Samengevat

Het hebben van medewerkers uit het buitenland kan in veel opzichten een groot voordeel zijn. Ze hebben vaak vaardigheden die in jouw land niet beschikbaar zijn, waardoor je een voorsprong hebt op de markt. Ze zijn ook flexibeler, wat de aanpassing aan nieuw beleid gemakkelijker kan maken. Ze hebben een breder scala aan perspectieven, waardoor je een breder scala aan ideeën kunt krijgen om uit te putten. Ten slotte zijn ze vaak ethischer en meer gericht op groei, wat een meer accepterende en open cultuur voor uw bedrijf kan betekenen.