Featured

Medewerker Schoonmaakonderhoud transportmiddelen

Posted 10 April 2024
LocationAmsterdam
Job type Contract
Discipline Logistiek & Transport
Reference1012
ContactRandy Mols

Job description

Kenmerken van de referentiefunctie

De werkzaamheden zijn gericht op het reinigen van het interieur van vervoermiddelen (of bussen of metro's/trams of vliegtuigen of treinen). Met klanten zijn afspraken gemaakt over de uit te voeren schoonmaakwerkzaamheden, die zijn vastgelegd in diverse heldere werkprogramma's en vertaald in eenduidige instructies en werkwijzen. Binnen deze kaders voeren de medewerkers de schoonmaakwerkzaamheden uit, waarbij zij verantwoordelijk zijn voor het halen van de normen met betrekking tot kwaliteit en tijd. De werkprogramma's variëren in de vorm van een dagelijks reinigingsprogramma (keerpuntreiniging, vertrekbereiding: beperkt reinigingsprogramma onder relatief grotere tijdsdruk door beperkte standtijd) tot diverse periodieke reinigingsprogramma's (aanvullende modules, meer dieptereiniging voor waarvoor ook meer tijd beschikbaar is). In veel gevallen wordt het werk uitgevoerd door een team.

Operationele problemen die buiten het reguliere werkveld liggen, worden gemeld aan de leidinggevende. Er wordt gebruik gemaakt van reguliere schoonmaakmiddelen en materialen/apparatuur (poetsdoeken, dweilen, stofzuiger etc.). Een bijkomend aandachtspunt is het veilig werken aan vervoermiddelen, evenals het veilig werken op de locaties (luchthaven, langs het spoor).

Verantwoordelijkheidsgebieden / Kerntaken

1. Dagelijkse schoonmaaktaken uitvoeren:

- geïnformeerd worden over de uit te voeren schoonmaakwerkzaamheden;

- het verzamelen van benodigde middelen en materialen;

- het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden in de vervoermiddelen met een kortcyclisch, repetitief karakter;

- bijvullen verbruiksartikelen zoals papier, zeep, handdoeken, voorlichtingsmateriaal;

- verwijdering en verwijdering van afval.

2. Voer periodieke schoonmaakwerkzaamheden uit:

- geïnformeerd worden over de uit te voeren schoonmaakwerkzaamheden;

- het verzamelen van benodigde middelen en materialen;

- volledige reiniging van het interieur, zoals vloeren, wanden, ramen en plafonds, zittingen van vervoermiddelen met een hogere graad van reiniging en het gebruik van daartoe voorgeschreven middelen en materialen;

- het beoordelen van de juiste werkwijze en in te zetten middelen (uit het beschikbare aanbod) in passende situaties om de gewenste mate van reiniging te bereiken.

3. Verantwoorde uitvoering van werkzaamheden:

- het uitvoeren van de voorgeschreven maatregelen voor een veilige werkomgeving in en rond het vervoermiddel;

- het opvolgen van de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften en instructies behorende bij de locatie;

- het in orde houden van de materialen, signaleren van voorraadaanvullingen en het vervangen van materialen;

- periodieke en ad hoc afstemming van operationele werkzaamheden, details, wijzigingen in werkprogramma's, werkwijzen etc. met de leidinggevende.